Info Reference Kontakt

Referenční stavby a projekty

Areál Ungeltu – Praha 1, Staré Město


Jedná se o komplex 19ti historických domů a paláců v nejstarší části Starého Města (předrománské archeolog. nálezy, románské založení, raně gotické prostory atd.) Náš atelier vyracoval koncept a studie rekonstruce celého areálu a dále detailní projekty rekonstrukce některých jednotlivých paláců, domů a dvorů. Jedná se o objekty bytové, s administrativní náplní a s reprezentačními prostorami. V parterech a sklepeních domů jsou situovány restaurace, luxusní prodejny a výstavní prostory.