Info Reference Kontakt

Referenční stavby a projekty

Praha 1, Pařížská ulice. Bytový dům. Rehabilitace průčelí.

Dům je v přímém sousedství barokního kostela sv. Mikuláše. Velmi kvalitní návrh od arch. Jan Kouly s průčelím v novobarokních formách. Chybějící a poškozené arch. články byly doplněny, restaurována byla složitá štuková a sochařská výzdoba, kované, klempířské a pasířské prvky, vstupní dveře. Přesnými kopiemi byla nahražena okna. Mansardová střecha byla pokryta prejzovou krytinou.