Info Reference Kontakt

O nás

Studio A.B.S., spol. s r.o., je architektonicko-projekční ateliér, jehož pracovníci se zabývají projektováním rekonstrukcí historických a památkově chráněných objektů, novostaveb, projektováním interiérů a zahrad.

Studio A.B.S. spol. s r. o., založili roku 1995 Ing. arch. Jaroslav Beneš a Ing. Jan Svoboda jako soukromou společnou firmu ze dvou projekčních ateliérů.
Všichni pracovníci studia i kooperanti mají dlouholetou praxi v projektování, projednávání a následné realizaci novostaveb a rekonstrukcí historických a památkově chráněných objektů především v památkových rezervacích a památkových zónách měst.

Hlavní projektanti firmy získali svou dlouholetou praxi (30 let) a z ní vyplývající zkušenosti ve Státním ústavu pro rekonstrukce (SÚRPMO), a taktéž všichni projektanti jednotlivých profesí prošli tímto specializovaným pracovištěm.

Ve firmě pracují autorizovaní architekti, stavební inženýři, projektanti-konstruktéři. Kooperujeme se stabilním týmem projektantů-specialistů. Pracovníci jsou pojištěni na škodu z výkonu povolání.

Nabízíme

 • předprojektovou přípravu staveb:
  • zajištění podkladů nutných pro vypracování projektové dokumentace, průzkumy, zaměření pozemků a objektů, potřebná stanoviska zainteresovaných úřadů, vyjádření a povolení.

 • vypracování pasportů staveb:
  • stavební a technické průzkumy objektu
  • soupis historických a památkově chráněných prvků a detailů

 • zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně projektu interiérů:
  • architektonická studie, projektová dokumentace pro získání územního rozhodnutí, projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, realizační projektová dokumentace. Dokumentace pro výběrové řízení dodavatele stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace ke kolaudaci stavby.

 • vypracování grafické prezentace návrhů:
  • včetně 3D vizualizace, fotomontáže

 • zajistíme inženýrskou činnost:
  • obstarání územního a stavebního povolení, spolupráce při výběru dodavatele stavby

 • spolupráce při realizaci stavby:
  • autorské dozory, změny dokumentace v průběhu provádění stavby, zajištění kolaudačního řízení, asistence při dokončení a předání stavby (odstranění vad a nedodělků)